Αρχική σελίδα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σωλήνες αποχετεύσεως από PVC
Καμπύλες - Ταφ & Ημιτάφ συστολικά
Συστολές - Διαστολές - Φρεάτια -Σχάρες
Προεκτάσεις - Τάπες - Καπέλα
Εξαρτήματα υδροροών γκρί
Εξαρτήματα ανοιχτών υδροροών λευκά
Καπάκια & Σχαράκια για κυβόσχημα - Μηχανοσίφωνες
Σιφώνια - Βαλβίδες αντεπιστροφής
Σωλήνες πίεσης και υπονόμων
Σωλήνες και εξαρτήματα σύνδεσης
Αποφρακτικά αποχετευτικού δικτύου