Αρχική σελίδα

ΣΩΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ AΡΔΕΥΣΗΣ

Σωλήνες ύδρευσης-άρδευσης πολυαιθυλενίου
Σωλήνας - Εξαρτήματα Πολυπροπυλαινίου
Σωλήνες σπιράλ - αποστράγγισης
Σωλήνες από καουτσούκ
Σωλήνες νερού
Βαλβίδες αντεπιστροφής - Βάνες - Πύραυλοι
Ηλεκτροβάνες και πίνακες αυτονομίας
Ταχυσύνδετα κήπου
Μπέκ - Ανέμες - Κρεμάστρα σωλήνα